Hopp til hovedinnhold

Utstillinger

Museets «røde tråd» er tegnspråk og kommunikasjon, og utstillingen er både en konseptutstilling og en tradisjonell monterutstilling. Døves historie er en gjenstandsfattig historie, likevel har det lyktes oss å hente inn gjenstander som døve selv knytter historie til fra flere deler av landet.

En dialog om kultur, historie og språk

Norsk Døvemuseum er også et samtidsmuseum. I museet finnes dokumentasjon på dagens situasjon for døve i Norge, og vi har gjenstander og fortellinger om alt fra kultur til teknologi. Dokumentasjonsarbeidet er gjort både i Trondheim og Oslo, og alt materiale er samlet inn på film med tegnspråk, tekst og lyd.

Døvemuseets "røde tråd” er tegnspråk og kommunikasjon, og utstillingen er både en konseptutstilling og en tradisjonell monterutstilling. På den ene siden fokuserer museet på forståelse, kommunikasjon og problemstillinger som fører til refleksjon og holdningspåvirkning. På den andre siden er dette et museum for døves historie – i hele Norge. Utstillingen er bygd opp etter døvemiljøets ønsker om å få sin historie fremstilt på en profesjonell og tydelig måte, og som et sted for minnesarbeid og styrking av identitet.

Denne todelte oppgaven har museet løst gjennom å ha både tradisjonelle museumsutstillinger, et aktivitetsrom -” Rom- X” og med digitalt innhold på touch-skjermer i utstillingsarealet. Her er det både frittstående fortellinger og fortellinger knyttet til den fysiske utstillingen  i montre og tablåer. Aktivitetsrommet har et eget formidlingsopplegg som fokuserer på å formidle kunnskap om tegnspråk, om kommunikasjon og om respekt for forskjeller i vårt multikulturelle samfunn.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1