Hopp til hovedinnhold

Samlingene

Enkeltindivider og institusjoner har levert gjenstander og foto til museet. Når vi lager nye utstillinger driver vi aktiv innsamling innenfor de temaene vi skal ha i utstillingen.

Bare en liten del av samlingen kan stilles ut samtidig, men alt blir tatt vare på i museets magasiner. Har du noe du ønsker å gi til museet? Send oss en e-post med informasjon og bilde av gjenstanden, så skal vi vurdere om vi har mulighet til å ta i mot.

Museets samlinger er registrert i databasen Primus og blir fortløpende publisert på internett på nettstedet digitaltmuseum.no. Her har også de fleste norske museer lagt ut sine samlinger for publikum.

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum er en felles, nasjonal database over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted.

Vi vil vite hva du vet

Har du kommentarer til bildene, kjenner du igjen personer, steder eller hendelser? Vet du noe om gjenstandene i museet, har du en historie å fortelle? Send oss en e-post!

Arkiv og bibliotek

Norsk Døvemuseum har også et mindre arkiv og bibliotek som er åpen på forespørsel. Vi har en samling bøker fra døveskoleundervisningen, og noe arkivmateriale. På nettstedet Arkivportalen kan du finne mye døvehistorisk materiale.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1