Samlingene

Museets samlinger er registrert i databasen Primus og blir fortløpende publisert på internett. Her har også de fleste norske museer lagt ut sine samlinger for publikum.

Arkiv og bibliotek

Norsk Døvemuseum har også et mindre arkiv og bibliotek som er åpen på forespørsel. Vi har en samling bøker fra døveskoleundervisningen, og noe arkivmateriale. Våre gjenstander og foto er registrert på DigitaltMuseum, en database som er tilgjengelig for publikum. 

DigitaltMuseum

DigitaltMuseum er en felles, nasjonal database over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted.

Kommentarer

Har du kommentarer til bildene, kjenner du igjen personer, steder eller hendelser? Vet du noe om gjenstandene i museet, har du en historie å fortelle? Send oss en epost! Vi tar imot gjenstander og foto til samlingene. 

Bare en liten del kan stilles ut, men alt bevares i magasinene til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, og foto digitaliseres. Kontakt oss dersom du har noe du vil gi til museet så vil vi vurdere om det kan inngå i samlingen. Send en epost eller ta kontakt i museets åpningstid.