Samlingene

Enkeltindivider og institusjoner har levert gjenstander og foto til museet. Når vi lager nye utstillinge driver vi aktiv innsamling innenfor de temaer vi skal ha i utstillingen.

Bare en liten del kan stilles ut samtidig, men alt blir tatt vare på i museets magasin. Har du noe du ønsker å gi til museet? Send en epost eller ta kontakt i museets åpningstid så skal vi vurdere om vi har mulighet til å ta i mot.

Museets samlinger er registrert i databasen Primus og blir fortløpende publisert på internett på nettstedet digitaltmuseum.no. Her har også de fleste norske museer lagt ut sine samlinger for publikum.

DigitaltMuseum

  •  (Foto/Photo)
    1/1

DigitaltMuseum er en felles, nasjonal database over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer. Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted.

Vi vil vite hva du vet

Har du kommentarer til bildene, kjenner du igjen personer, steder eller hendelser? Vet du noe om gjenstandene i museet, har du en historie å fortelle? Send oss en epost!

Arkiv og bibliotek

  •  (Foto/Photo)
    1/3

Norsk Døvemuseum har også et mindre arkiv og bibliotek som er åpen på forespørsel. Vi har en samling bøker fra døveskoleundervisningen, og noe arkivmateriale. På nettstedet Arkivportalen kan du finne mye døvehistorisk materiale.