Leie av lokaler

Museets kafélokale leies ut både i formiddag og ettermiddag gjennom hele uka

Priser:

kr 1400,- pr døgn
kr 700,- pr døgn for medlemmer av venneforeningen