Leie av lokaler

Museets kafélokale leies ut til møter, selskap og andre sammenkomster. Lokalet har kjøkken, wifi og muligheter for tilkobling til skjerm.
Kapasitet: 24 personer

bilde_av_kafe.jpg

Priser

kr 4500,- pr døgn
kr 1000,- pr døgn for medlemmer av Døvemuseets Venner.