Hopp til hovedinnhold

Besøk oss

Her får du vite litt om hvem vi er, hvor vi er, hvordan du kan komme deg til oss og om hvordan museet er tilgjengelig for mennesker med ulike behov.

  • 1/1

Hvor er museet?

Museet ligger i Bispegata 9b på Kalvskinnet i sentrum av Trondheim

  • Bilde av Tilgjengelighet

    Tilgjengelighet

    Norsk Døvemuseum jobber etter "Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne" (Barne og likestillingsdepartementet) for å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Museet jobber med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring med fokus på likeverd, like muligheter, tilgjengelighet og tilrettelegging for alle i vårt samfunn.

Tilgjengelighet

Offentlig transport og parkering

AtB busstilbud
Nærmeste busstopp til museet ligger i Prinsens gate og busstoppen heter Prinsen Kino. Bussruter finner du på busselskapets hjemmeside:  www.atb.no

Offentlige busser har begrensede plasser for rullestoler, rullatorer og barnevogner, les om tilrettelegging på busselskapets hjemmeside: www.atb.no/transportvedtekter

Parkering
Museet ligger i sentrum av Trondheim og vi har dessverre ikke tilgang til egne parkeringsplasser for besøkende. Vi anbefaler besøkende med bil å parkere på en av byens parkeringshus, og nærmeste parkeringshus ligger på Leütenhaven

Språk

I museet har vi vårt innhold tilgjengelig i flere formater: tegnspråk, skrift, lyd, tale, og punktskrift. 

Store deler av museets innhold er også tilgjengelig på engelsk.

Besøkende med begrenset mobilitet

Rampe og døråpner
Vi har inngang med rampe fra bakgården. Museet ligger 1. etasje og har automatiske døråpnere i hele museet. Våre lokaler er på ett plan og har ingen hindringer gjennom utstillingen.

Toalett
Toalett for besøkende finnes inne i museet og tilrettelagt toalett for rullestol finnes i 2. etasje med tilgang ved bruk av heis. Spør ansatte i museet for informasjon og hjelp til å finne fram.

Besøkende med nedsatt hørsel

Utstillingen
Museet er svært godt tilrettelagt for besøkende med nedsatt hørsel. All informasjon på museet finnes tilgjengelig på Norsk tegnspråk eller tekst.

Omvisning
Trenger du tolk ved besøk på en av våre omvisninger, så kan du gjerne ta kontakt på forhånd. Vi kan være behjelpelig med bestilling av tolker. 

Ønsker du å bestille tolk selv, kan du kontakte NAV hjelpemiddelsentral tolketjenesten.

Besøkende med nedsatt syn

Utstillingen
Museet er delvis tilrettelagt for besøkende med nedsatt syn. Det meste av gjenstandene i museet er plassert bak glass i montere, og er ikke taktil tilgjengelig. All skriftlig informasjon er tilgjengelig med punktskrift/ Braille eller lyd.

I museet har vi en utstilling som forteller historien om døvblinde i Norge, og i denne utstillingen er alle gjenstander taktil tilgjengelig.

Omvisning
Våre omvisninger er delvis basert på visuell kommunikasjon, men vi tilrettelegger omvisninger ved bestillinger gjort på forhånd. Vi har mulighet til å hente fram noen av våre gjenstander for taktile opplevelser, hvis det er ønskelig.

Førerhund
Førerhunder er velkommen til vårt museum, og våre ansatte er opplært til hvordan de skal forholde seg til hunder i tjeneste.

Besøk med ledsager og eller tolk?

Husk at tolker og ledsagere også må meldes på arrangementer og omvisninger slik at museet vet det totale antallet besøkende som kommer. Noen ganger er det kun plass til et bestemt antall besøkende og for å sikre at det blir plass til alle, er det viktig at vi også teller dem med i bestillingen.

Ta gjerne kontakt med oss på forhånd slik at vi kan tilrettelegge besøket på best mulig måte. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1