Hopp til hovedinnhold

Årets museum 2012- nominasjon

I 2012 ble vi som et av tre museer i hele Norge, nominerte til den prestisjefylte prisen Årets Museum 2012. Vest- Telemark Museum vant prisen dette året.

Les den fantastiske omtalen av museet vårt i nominasjonsbeskrivelsen:


Et unikt tiltak for en av landets minoriteter. Det går nye veier for formidling av kunnskap om en minoritet og jobber med grenseflyttende og holdningsskapende arbeid omkring begrepet "annerledeshet" gjennom bruk av døves og hørselshemmedes historie og kultur som utgangspunkt for dialog og refleksjon.

Museets formidlingsarbeid tar spesielt sikte på barnehagebarn, skoleelever og studenter. De bruker normalitets- og abnormalitetsbegrep, tradisjonelle omvisninger, deltakende visuelle opplevelser, drama, stasjonsbasert arbeid og aktivt verdivalg med etterfølgende diskusjoner og refleksjoner. Museet er nå en del av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, som igjen er en del av Museene i Sør-Trøndelag.

Museet har beskjedne ressurser med bare en fast ansatt som arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalt tilbyr museet kurs, samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner, tradisjonelle omvisninger og deltakende opplevelser. Museet er aktiv deltaker gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Internasjonalt er det hovedaktør i et europeisk Grundtvigprosjekt. Museet er også tilpasset besøk av personer med funksjonsnedsettelser. Det bruker digitale medier også i den faste utstillingen.

I øyeblikket arbeider museet for å gjøre det tilgjengelig også for blinde og døvblinde. Besøkstallene er ikke konkretisert, men de hevdes å øke. Tilbakemeldingene er svært positive. Museets samlinger består av relevante gjenstander fra døves historie samt fotografier som illustrerer de døves situasjon som minoritet gjennom mer enn hundre år. Samlingen er konsentret på relativt liten plass, men dens historiefortelling kommer tydelig fram.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1