Undervisningstilbud

Vi tilbyr tilrettelagte omvisninger for ulike aldersgrupper

Ungdomsskole & VGS

Normal_stor.jpg (Foto/Photo)

Normalitetssjekken

Er det mulig å være normal?

«Normalitetssjekken» er et undervisningskonsept hvor vi
ønsker å la elevene ta del i en dialog omkring det å være normal og unormal. Vi
bruker døve og døvhet som et eksempel i dialogen om teknologisk utvikling for å
hjelpe eller normalisere, og om genteknologi og etiske aspekter ved
stigmatisering og diagnostisering.

Varighet: 120 min

Gruppestørrelse: maks 20 elever

Pris: minstepris kr 1000,-

Bestilling:
epost: post@norsk-dovemuseum.no
mobil: 468 29 205

Den kulturelle skolesekk

Museet søker kontinuerlig DKS- turneer inn i ulike deler av landet og vi har som mål å ha inne minst en produksjon i året.

Våre tidligere DKS- produksjoner:
2012: Museum på Boks
2013: Pulverheksa trenger hjelp!
2016: Språk og makt