Hopp til hovedinnhold

Skoleoppgaver

På denne siden finner dere ulike tekster og oppgaver knyttet til døves historie og kultur. Oppgavesettene er tilpasset mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og de kan knyttes til flere kompetansemål i læreplanen for samfunnsfag.

Norsk Døvemuseum ønsker å være en ressurs for skoler og elever gjennom undervisningsopplegg, utstillinger og et aktivt samarbeid mellom museum og skole. Vi håper museet på denne måten kan bidra til å fylle et kunnskapsbehov.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1