"Rom X"

Kan du høre med øynene? Kan du snakke med kroppen?

Visuell kommunikasjon

Rom X er en brobygger mellom den hørende og den døve kulturen, mellom talespråket og tegnspråket.

Inne på Rom X vil besøkende få møte en tegnspråklig omviser, som guider grupper gjennom en reise i visuell kommunikasjon.

Kan man se et språk man ikke kan høre?

  • Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, på besøk i museet i 2009
    1/1
    Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, på besøk i museet i 2009