Håndbøker

Museer, tilgjengelighet og IKT for døve: Beste praksis i Europa

Ny håndbok for tilrettelegging for døve i museer.   Håndboka er på engelsk, og er resultat av et EU-prosjekt i samarbeid mellom Døvemuseet, Royal Palaces i England og Signes de Sense i Frankrike.  Boka er laget for å brukes. Last ned boka i pdf-format. 


www.norsk-dovemuseum.no/server/aktuelt/viewer.jpg