Årets formidlingsidé 2017

I 2017 vant vi, sammen med Ringve Musikkmuseum, den prestisjefylte prisen "Årets formidlingsidé 2017". Prisen fikk vi etter å ha jobbet fram den tegnspråklige omvisningen "I grevinnens tid" i musikkmuseet.

Kriterier for nominasjon

Juryen besto av Geir Endregard, adm.dir. Inspira Science Center, Linken Apall-Olsen, avdelingsleder for by- og teaterhistorie i Oslo Museum og ansvarlig for utadretta virksomhet på Bymuseet og Linda Høie, formidler ved Haugalandmuseene og styremedlem av Seksjon for Formidling.

Juryen vurderte bidragene til Idetorget ut i fra følgende kriterier:
1. Ideen må være et nytt tiltak innen formidlinga ved museet
2. Ideen kan gjerne ta i bruk nye formidlingsmetoder
3. Ideen bør vekke ny interesse blant publikum, og gjerne være retta mot nye publikumsgrupper
4. Ideen bør kunne gjennomføres mer enn en gang og ha overføringsverdi til andre formilingsopplegg

Begrunnelsene for kåringa av vinner

Museene i Sør-Trøndelag med «omvisning for tegnspråkelige på Ringve Musikkmuseum»
Dette var et samarbeid mellom to av avdelingene ved MIST, Norsk Døvemuseum og Ringve Musikkmuseum. Juryen vil trekke fram omstendigheten i forhold til metodikken i utarbeidelse av dette formidlingstilbudet, som gir tilbudet en god forankring i målgruppen. Tilbudet henvender seg til en ny målgruppe for museet og har bidratt til å inkludere døve inn i musikkkulturen. Formidlingen har bidratt til nye perspektiver på musikk og lyd, både for museet og målgruppen. Museet har med dette klart å tilgjengliggjøre og knytte en ny gruppe besøkende til museet.

Østfoldmuseene med Minecraft/Borgarsyssel
Et allsidig formidlingsopplegg som i løpet av to timer gir elvene kunnskap om historien på stedet og innsikt i kildekritikk og historieforståelse. Middelalderstedet blir visualisert gjennom spillteknologien Minecraft, hvor elevene får bearbeidet kunnskapen sin, samtidig som de bidrar aktivt til å skape noe. Juryen trekke også fram at man i dette opplegget avsluttes med en felles evaluering av arbeidet som er utført i Minecraft. Dette er et formidlingstilbud som med Minecraft har truffet målgruppen sin barn og unge og skaper rom for gjenbesøk på museet.

På vegne av juryen,
Linda Høie