Døvemuseets venner

Dersom du ønsker å støtte Norsk Døvemuseum kan du bli medlem i venneforeningen. Medlemskap gir rett til gratis inngang i museets ordinære utstilling, og på enkelte arrangement. I tillegg får man rabatert pris for leie av kafé i Rødbygget.

Kontaktinformasjon

Adresse:
Døvemuseets Venner
Bispegata 9B
7012 Trondheim

Kontaktperson:
Navn: Arvid Støyva
E-post: astoeyva@mac.com  
SMS: 95998944

Medlemspriser

Enkeltmedlem: 200,- 
Familie: 250,- 
Lag og foreninger: 550,- 
Firma og virksomheter: 1050,- 

Betal til foreningens konto i Fokus Bank ASA 8601 08 46015. Husk å føre på navn på innbetalingsblanketten.

Styret for perioden 2019-21

Leder: Heidi Kristin Ovesen 
Nestleder: Oddvei Irene Haugen
Protokollfører: Signe Sæther Bekkvik 
Kasserer: Arvid Støyva
Styremedlem: Odd Morten Mjøen
1. varamedlem: Guri Amundsen 
2. varamedlem: 

Trondheim Døveforenings repr.: Ingrid Grønning By 
Museets repr.: Helene Møllevik 
Revisor: Kjell Gunnar Vassdal