Døvemuseets venner

Dersom du ønsker å støtte Norsk Døvemuseum kan du bli medlem i venneforeningen. Medlemskap gir rett til gratis inngang i museets ordinære utstilling, og på enkelte arrangement. Du får også gratis adgang til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum på ordinære dager.

Kontaktadresse

Døvemuseets Venner Bispegata 9B, 7012 Trondheim, Norge

Medlemspriser

Enkeltmedlem: 150,- 
Familie: 200,- 
Lag og foreninger: 500,- 
Firma og virksomheter: 1000,- 

Betal til foreningens konto i Fokus Bank ASA 8601 08 46015. Husk å føre på navn på innbetalingsblanketten.

Styret for perioden 2015-17

Leder: Heidi Kristin Ovesen 
Nestleder: Sissel Hegdahl 
Protokollfører: Signe Sæther Bekkvik 
Kasserer: Leander Johansen 
Styremedlem: Øyvind Jakobsen 
1. varamedlem: Guri Amundsen 
2. varamedlem: Arvid Støyva

Trondheim Døveforenings repr.: Thomas Johannessen 
Museets repr.: Helene Møllevik 
Revisor: Kjell Gunnar Vassdal