Skoleoppgaver

Norsk Døvemuseum ønsker å være en ressurs for skoler og elever gjennom undervisningsopplegg, utstillinger og et aktivt samarbeid mellom museum og skole.

Vi håper museet på denne måten kan bidra til å fylle et kunnskapsbehov. Artiklene er skrevet av prosjektmedarbeider Hilde Berson og faglig ansvarlig Hanna Mellemsether.