Hopp til hovedinnhold

Skolehistorie og døveskoler i Norden

Her er noen oppgaver til tekstene om skolehistorie og døveskoler i Norden som du finner under fakta og fagstoff. For å finne gode svar på oppgavene anbefaler vi at du først leser teksten på våre sider, og at du i tillegg bruker andre kilder.

Oppgaver om Europa

 1. Finn ut mer om forskjellen på fattige og rike i Europa på 1700-tallet. ​
 2. Hvorfor tror du boka til legen Johan Conrad Amman "Den talende døve" vakte så stor oppsikt? 
 3. Hvorfor tror du Thomas Braidwood holdt det hemmelig hvordan han underviste døve?

Oppgaver om Abbed l'Epe og Samuel Heinicke

 1. Hva var disse to uenige om? 
 2. Skriv alle fordelene og ulempene du kan komme på med å undervise døve etter tegnmetoden. 
 3. Skriv alle fordelene og ulempene du kan komme på med å undervise døve etter talemetoden.
 4. Hva mener du er det beste språket å bruke for døve i dag? Begrunn svaret ditt.

Oppgaver om Norden

 1. På begynnelsen av 1800-tallet var det mange leger som forsøkte å helbrede døve ved hjelp av galvanisme. Forsøker leger å helbrede døve i dag? 
 2. Hvorfor tror du Peter Atke Castberg sluttet som lege og i stedet ble døvelærer? 
 3. Hvorfor fikk ikke Norge døveskole samtidig med Sverige og Danmark?

Oppgaver om Norge på 1800-tallet

 1. Hvordan hadde folk flest det i Norge på begynnelsen av 1800-tallet? 
 2. Hvorfor fikk Trondheim døveskole før Oslo? 
 3. Andreas Christian Møller var en døv døvelærer. Hvilke fordeler og ulemper tror du det hadde for elevene hans? 
 4. Hvorfor ble det å lære døve å tale sett på som et mirakel? 
 5. Hva mener du om at elevene på slutten av 1800-tallet ble sendt til forskjellige døveskoler etter som hvor flinke de var? 
 6. Var det bare døve som ble sendt til ulike skoler etter evner på den tiden?

Oppgaver om Norge på 1900- tallet

Vi kan dele 1900-tallet inn slik: 

 • Første verdenskrig 
 • Mellomkrigstida
 • Andre verdenskrig
 • Etterkrigstida 

 1. Trekk fram noen hendelser fra disse periodene som fikk betydning for døveskolene.
 2. Hvorfor har tegnspråket fått større plass i undervisningen etter 1960?