Skolehistorie og døveskoler i Norden

Her er noen oppgaver til tekstene om skolehistorie og døveskoler i Norden som du finner under fakta og fagstoff. For å finne gode svar på oppgavene anbefaler vi at du først leser teksten på våre sider, og at du i tillegg bruker andre kilder.

Oppgaver om Europa

 1. Finn ut mer om forskjellen på fattige og rike i Europa på 1700-tallet. ​
 2. Hvorfor tror du boka til legen Johan Conrad Amman "Den talende døve" vakte så stor oppsikt? 
 3. Hvorfor tror du Thomas Braidwood holdt det hemmelig hvordan han underviste døve?
Abbed_LEppe.jpg (Foto/Photo)

Oppgaver om Abbed l'Epe og Samuel Heinicke

 1. Hva var disse to uenige om? 
 2. Skriv alle fordelene og ulempene du kan komme på med å undervise døve etter tegnmetoden. 
 3. Skriv alle fordelene og ulempene du kan komme på med å undervise døve etter talemetoden.
 4. Hva mener du er det beste språket å bruke for døve i dag? Begrunn svaret ditt.
Galvanisme.tif (Foto/Photo)

Oppgaver om Norden

 1. På begynnelsen av 1800-tallet var det mange leger som forsøkte å helbrede døve ved hjelp av galvanisme. Forsøker leger å helbrede døve i dag? 
 2. Hvorfor tror du Peter Atke Castberg sluttet som lege og i stedet ble døvelærer? 
 3. Hvorfor fikk ikke Norge døveskole samtidig med Sverige og Danmark?

Oppgaver om Norge på 1800-tallet

 1. Hvordan hadde folk flest det i Norge på begynnelsen av 1800-tallet? 
 2. Hvorfor fikk Trondheim døveskole før Oslo? 
 3. Andreas Christian Møller var en døv døvelærer. Hvilke fordeler og ulemper tror du det hadde for elevene hans? 
 4. Hvorfor ble det å lære døve å tale sett på som et mirakel? 
 5. Hva mener du om at elevene på slutten av 1800-tallet ble sendt til forskjellige døveskoler etter som hvor flinke de var? 
 6. Var det bare døve som ble sendt til ulike skoler etter evner på den tiden?
last_ned_4.png (Foto/Photo)

Oppgaver om Norge på 1900- tallet

Vi kan dele 1900-tallet inn slik: 

 • Første verdenskrig 
 • Mellomkrigstida
 • Andre verdenskrig
 • Etterkrigstida 

 1. Trekk fram noen hendelser fra disse periodene som fikk betydning for døveskolene.
 2. Hvorfor har tegnspråket fått større plass i undervisningen etter 1960?