Hopp til hovedinnhold

Cochleaimplantat (CI)

Her er noen oppgaver til teksten om CI som du finner under fakta og fagstoff. For å finne gode svar på oppgavene anbefaler vi at du først leser teksten på våre sider, og at du i tillegg bruker andre kilder.

Oppgaver

  1. Tenk deg at du var født tidlig på 1800-tallet, og foreldrene dine tok deg med til en lege som forsøkte å få deg til å høre ved hjelp av galvanisering.
  2. Hvordan tror du du hadde opplevd det?
  3. Hvor trives du best: I tegnspråklig eller talespråklig miljø? 
  4. Hvordan tror du det blir å være døv uten CI når de døve barna med CI blir ungdom og voksne, og vil utgjøre flertallet av døve?
  5. Når CI-barna blir voksne, tror du de ønsker å kommunisere ved hjelp av tale eller tegn?
  6. Vil døvekulturen, døveskolene og døvekirkene forsvinne i framtiden? Si noe om hvorfor/hvorfor ikke.
  • 1/1
    Galvanisme