100- årsjubileum

Norges Døveforbund feirer 100 år den 18. mai 2018. Vi gratulerer og takker forbundet for den viktige jobben de gjør!

Markering ved Norsk Døvemuseum

Vi markerer jubileet den 18. og 19. mai i museet. Publikum er velkommen til å komme og skrive en liten hilsen og signere vårt flotte gratulasjonskort, som vil bli sendt til forbundet etter markeringen. 

På programmet

Publikum er velkommen til å komme og skrive en liten hilsen og signere vårt flotte gratulasjonskort, som vil bli sendt til forbundet etter markeringen.

Vi viser filmer av demonstasjonstoget i Oslo for bevaring av døveskolen i 1990, og demonstrasjonstoget i Trondheim for bevaring av Rødbygget i 1991. Begge sakene har vært viktige kampsaker i Norges Døveforbunds historie.

I museet vil det også være ulike familievennlige aktiviteter.

Norges Døveforbund

Norges Døveforbund ble opprettet i 1918 i det tradisjonsrike Rødbygget i Trondheim. Forbundet er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.

  • logo.png

Kampen om Rødbygget

  • 02TVYM4Fr9.jpg

Etter at Trondheim offentlige skole for døve ble flyttet fra lokalene i Bispegata i Trondheim, startet kampen for å bevare den gamle døveskolen som kultursenter for døve. I 1989 opprettet Norges Døveforbund et utvalg som skulle sikre lokalene og at de ble brukt til beste for døve.  

I 1990 ble dette utvalget avløst av stiftelsen Norsk Døvehistorisk Museum. Målet var å erverve hele Rødbygget, og finansiere dette kjøpet ved utleie av lokaler. Men det var allerede lagt planer for lokalene. I dag er det Trondheim Ingeniørhøyskole som disponerer bygningsmassen mens NDF leier deler av det gamle Rødbygget.