Kulturnatt i Trondheim

  • Foto: Wil L. Wright (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Wil L. Wright

Norsk Døvemuseum er stolt samarbeidspartner med Kulturnatt Trondheim. 

Åpent museum fredag 16. september kl. 18:00-21:00. 

Vi tilbyr aktiviteter i Rom X hver hele time: 18:00, 19:00 og 20:00. 

Rom X er en brobygger mellom den hørende og den døve kulturen, mellom talespråket og tegnspråket. Her vil du lære å bruke andre sanser i kommunikasjon enn du vanligvis bruker.