Utstilling

Døves historie er en gjenstandsfattig historie, likevel har det lyktes oss å hente inn gjenstander som døve selv knytter historie til fra flere deler av landet.

Innsamling

Enkeltindivider og institusjoner har etter hvert levert gjenstander og foto til museet. I perioden før utstillingen åpnet drev vi aktiv innsamling innenfor de temaer vi skulle ha i utstillingen. Det meste av gjenstandsmaterialet stammer fra døveskolen i Rødbygget, men noe er også hentet inn fra andre deler av landet. Vi har også en samling av hjelpemidler, mye av dette kommer fra Vikhov skole for hørselshemmede. Vi har også en stor mengde foto som er digitalisert og tilgjengelig for publikum på Digitalt museum

En dialog om kultur, historie og språk

Norsk Døvemuseum er også et samtidsmuseum. Vi har dokumentert døves levende kultur og nåtidssituasjonen for døve, særlig med tanke på unge døve. Dokumentasjonen er gjort både i Trondheim og Oslo, og alt er filmet på tegnspråk, tekstet og lagt til lyd. 

Døvemuseets ”røde tråd” er tegnspråket og kommunikasjon. Utstillingen er både en konseptutstilling og en tradisjonell monterutstilling. På den ene siden fokuserer museet på forståelse, kommunikasjon og problemstillinger som fører til refleksjon og holdningspåvirkning. På den andre siden er dette et museum for døves historie – i hele Norge. Denne gruppen ønsker å se sin historie fremstilt på en profesjonell og tydelig måte, som et sted for minnesarbeid og identitetsstyrking.

Denne todelte oppgaven har museet løst gjennom å ha både tradisjonelle museumsutstillinger, et aktivitetsrom - ”Rom-X”, og med digitalt innhold på touch-skjermer i utstillingsarealet. Her er det både frittstående fortellinger og fortellinger knyttet til den fysiske utstilling i montre og tablåer. Aktivitetsrommet har et eget formidlingsopplegg som fokuserer på å lære hørende om tegnspråk, om kommunikasjon og om respekt for forskjelligheter i vårt multikulturelle samfunn.

Døvblindes historier

En egen del av utstillingen er viet døvblindes historier. Den består av digitale fortellinger som kan sees på skjermer i museet. I tillegg har vi laget en mengde taktile elementer som formidler historier. Noen av historiene kan du lese i artikkelsamlingen.