Norges Døveforbund 100 år

18. og 19. mai markerer vi Norges Døveforbunds 100- årsjubileum i museet, ved å invitere publikum til å skrive en liten hilsen og sin signatur i et fint gratulasjonskort i museet. Kortet vil bli sendt til forbundet av museet etter markeringen.

Vi gratulerer og takker forbundet for den viktige jobben de gjør. 

Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon stiftet 18. mai 1918 i Rødbygget i Trondheim. NDF er også en språkpolitisk organisasjon for tegnspråklige og arbeider for å styrke norsk tegnspråks stilling på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet for døve og hørselshemmede.