Andreas Christian Møller

Her finner du oppgaver og lesetips knyttet til faktatekst om Andreas Christian Møller.

Oppgaver

I innledningen på den konstruerte selvbiografien reflekterer Møller over hva som vil vise seg å være det beste undervisningsspråket for døve i framtiden: tegn eller tale. Hvordan har det gått siden 1855, og hvordan er situasjonen nå?


Fram til Møller var 14 år gikk han hjemme hos familien. Hvilke tanker tror du han gjorde seg om livet sitt som ung gutt?


Et stykke opp i teksten ser du et bilde av en ørn, og gjengivelse av hva Møller skrev om bildet da han gikk på skolen i København. Hvordan tror du han opplevde det å mestre lese- og skrivekunsten, samt være i et tegnspråklig miljø med 20-30 andre døve elever?


Beskriv en dag i Møllers liv i 1828. Nå var Møller gift. Han hadde blitt far, og han drev en døveskole med 30 elever.


I 1935 fikk døveskolen besøk av kong Karl Johan. Hvem var han, og hvordan var styreforholdene i Norge den gangen?


Hva tror du skjedde med samholdet og familiebåndene i Møllerfamilien etter at brorens overgrep mot elevene ble avslørt?


Møller valgte å pensjonere seg som 59 åring. Tror du det var frivillig eller gav han etter for press fra de hørende lærerne?


Kan Møller ha tenkt slik om sine siste år som døvelærer som i denne konstruerte selvbiografien, eller ville du ha valgt en annen slutt om du hadde laget     biografien hans


Lag en biografi der du blander inn fiksjon i den faktiske livshistorien.

Vil du vite mer om Andreas Christian Møller?

Les Trygve Skjølberg: Andreas Christian Møller, 1989.
Les mer om Døvstummeinstitutet i Trondhjem og om døveskolehistorien på nettsidene våre.