Undervisningstilbud

Vi tilbyr tilrettelagte omvisninger for ulike aldersgrupper

Barnehage

Bilde_Ikeakiste.JPG

"Kan du snakke med kroppen & høre med øynene?"

Vi inviterer førskolebarn til å komme til museet for å se vår nye utstilling. Det de ikke vet, er at utstillingen i museet er borte og dette oppdager vi sammen når de kommer på besøk for å se den.​

Barna vil få lov til å være med og finne noen mystiske spor. Ved å følge sporene vil de finne utstillingen og få lov til å sette den på plass igjen. Gjennom arbeidet med å finne utstillingen vil barna bli presentert for mimikk, kroppsspråk og tegn. De vil få lære at mimikk og kroppspråk er viktig nå vi møter andre mennesker og at sammen med tegn blir dette et tegnspråk.

Barnehagen vil motta en epost med en beskrivelse av hvordan undervisningsopplegget foregår. Videre om hva barna skal få vite før de kommer og om hvordan de voksne kan bidra til et trygt og lærerikt besøk i museet.

Varighet: 60 min

Gruppestørrelse: passer best for små førskolegrupper (maks 10 barn)

Pris: 350,-

Bestilling:
epost: post@norsk-dovemuseum.no
mobil: 468 29 205

Barneskole

tegn--glad.png

Tegnspråkskole

Er det mulig å høre med øynene og snakke med kroppen?

«Tegnspråkskole» er et undervisningskonsept hvor vi ønsker å
gi elevene større kunnskap om det å være annerledes. Kanskje er ikke
annerledeshet så ulikt likevel? Vi bruker døve og døvhet som et eksempel i
dialogen og underviser elevene i deres historie, kultur og språk.

Varighet:60 min

Gruppestørrelse: maks 20 elever

Pris: minstepris kr 450,-

Bestilling:
epost: post@norsk-dovemuseum.no
mobil: 468 29 205

Ungdomsskole & VGS

Normal_stor.jpg

Normalitetssjekken

Er det mulig å være normal?

«Normalitetssjekken» er et undervisningskonsept hvor vi
ønsker å la elevene ta del i en dialog omkring det å være normal og unormal. Vi
bruker døve og døvhet som et eksempel i dialogen om teknologisk utvikling for å
hjelpe eller normalisere, og om genteknologi og etiske aspekter ved
stigmatisering og diagnostisering.

Varighet: 120 min

Gruppestørrelse: maks 20 elever

Pris: minstepris kr 950,-

Bestilling:
epost: post@norsk-dovemuseum.no
mobil: 468 29 205

Rullestol_stor.jpg

Aktivt verdivalg

Hva hvis det gjalt meg? 

Elevene vil få mulighet til å ta innover seg ulike typer funksjonshemminger og reflektere rundt disse. Gjennom "Aktivt verdivalg" vil elevene få lov til å ta del i en metode hvor de må ta, stå for og argumentere for ulike personlige valg. Vi ønsker å gi elevene muligheten til å reflektere rundt det å "se" mennesket, i møte med annerledeshet i vårt mangfoldige og flerkulturelle samfunn.

Varighet: 120 min

Gruppestørrelse: maks 20 elever

Pris: minstepris kr 950,-

Bestilling:
epost: post@norsk-dovemuseum.no
mobil: 468 29 205

Den kulturelle skolesekk

Museet søker kontinuerlig DKS- turneer inn i ulike deler av landet og vi har som mål å ha inne minst en produksjon i året.

Våre tidligere DKS- produksjoner:
2012: Museum på Boks
2013: Pulverheksa trenger hjelp!
2016: Språk og makt